Програмна архітектура системи для збору і обробки параметрів комунальних послуг

  • Олексій Валентинович Багацький Інституту кібернетики ім..В.М.Глушкова НАН України
Ключові слова: архітектура програмної системи, комунальні послуги, патерни проектування

Анотація

Запропонована автором архітектура програмної системи, яка була розроблена на основі патернів проектування та описана за допомогою UML-діаграм, дозволяє легко реалізовувати систему для визначення параметрів комунальних послуг, яка складається з однотипних елементів, та зв’язків між ними. Використання запропонованої архітектури дозволить також уніфікувати і вимоги до апаратної складової системи на відповідних ієрархічних рівнях. Як приклад автором була розроблена система, що дозволяє приймати дані з приладу для контролю параметрів електроенергії у споживача в побутовій мережі 220В, оцінювати якість наданої послуги та зберігати отримані результати.

Біографія автора

Олексій Валентинович Багацький, Інституту кібернетики ім..В.М.Глушкова НАН України
к.т.н., науковий співробітник
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
[1]
О. Багацький, Програмна архітектура системи для збору і обробки параметрів комунальних послуг, ІТКІ, vol 35, № 1, с. 23-28, Трав 2016.