Оптимальний синтез засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ

Автор(и)

  • Сергій Михайлович Кватернюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мультиспектральний контроль, засіб контролю, телевізійний вимірювальний контроль, неоднорідне середовище

Анотація

У роботі проаналізовано можливості вибору оптимальної структури засобів мультиспектрального телевізійного контролю та діагностування з метою забезпечення необхідної точності вимірювань біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ, а також необхідної достовірності контролю  стану неоднорідних біологічних середовищ. Задача оптимального вибору робочих довжин хвиль спектральних каналів та їх ширини засобів телевізійного вимірювального контролю та діагностики розв’язана за допомогою покрокової множинної регресії з включенням незалежних змінних. Наведено  приклади розрахунку оптимальної структури засобів телевізійного вимірювального контролю та діагностики при використанні різних типів джерел випромінювання.

Біографія автора

Сергій Михайлович Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри екології і екологічної безпеки, к.т.н.

Посилання

1. ProLight PM2B-1LxE 1W Power LED Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http:// www.micropik.com/PDF/PM2B-1Lxx-Rx.pdf.
2. IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung High Power Infrared Emitter (850 nm). SFH 4235 Technical Datasheet. [Electronic resource]. URL: http://www.osram-os.com/Graphics/XPic3/00221909_0.pdf.
3. High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs TSAL4400. Technical Datasheet. [Electronic resource]. URL: http:// www.vishay.com/doc?81006.
4. SONY Laser Diode 3236VF Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.datasheetspdf.com/datasheet/SLD3236VF.html.
5. OSRAM Opto Semiconductors GmbH. PLT5 450B. Blue Laser Diode in TO56 Package Version 0.4 Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.osram-os.com/Graphics/XPic3/00251627_0.pdf/PLT5%20450B.pdf.
6. OSRAM Opto Semiconductors GmbH. PLT5 488. Cyan Laser Diode in TO56 Package Preliminary Version 0.2 Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.osram-os.com/Graphics/XPic6/00206440_0.pdf/PLT5%20488.pdf
7. OSRAM Opto Semiconductors GmbH. PL 515 PRELIMINARY. Green Laser Diode in TO38 ICut Package. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.semicomvisual.com/wp-content/uploads/2015/04/pl_515datasheet.pdf.
8. OSRAM Opto Semiconductors GmbH. PL 520B. Green Laser Diode in TO38 ICut Package Version 0.2. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.osram-os.com/Graphics/XPic7/00234693_0.pdf/PL%20520.pdf.
9. OSRAM Opto Semiconductors GmbH. PLT5 520_B1_2_3. Green Laser Diode in TO56 Package Version 0.1. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.chips4light.com/assets/Uploads/PLT5-520-B1-2-3.pdf.
10. Mitsubishi Laser Diode ML520G71. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.laser66.com/html/ML520G71.pdf.
11. Mitsubishi Laser Diode ML1xx29. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: https://www.rairarubiabooks.com/related-pdf-datasheet-mitsubishi.html.
12. SONY Laser Diode SLD231VL. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sony/a6802259.pdf.
13. Roithner Laser Technik GmbH. Laser Diode RLCO-808-5000-TO3. Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.roithner-laser.com/datasheets/ld_div/rlco-808-5000-to3.pdf
14. Sharp Laser Diode GH0832BA2A . Technical Datasheet [Electronic resource]. URL: http://www.sesl-sharp.com/Products/pdf/led_laser201303_e.pdf.
15. ScopeTek Product Manual. – SCOPETEK. – 2015. – 116р.
16. Моделювання спектральних характеристик шару епідермісу біотканини шкіри як об’єкту біоме-дичної діагностики / В. Г. Петрук, О. Є. Кватернюк, Ю. С. Любчик, С. М. Кватернюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 2. – С. 218–222.
17. Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 3. – С. 50–56..
18. Кватернюк С. М. Метод та засоби мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю стану неоднорідних біологічних середовищ / С. М. Кватернюк // Вісник Вінницького політехніч-ного інституту. – 2017. – № 1. – С. 15–22.
19. Большаков А. А.Методы обработки многомерных данных и временных рядов: Учебное пособие для вузов. / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 522 с.
20. Дубровская Л. И. Компьютерная обработка естественно-научных данных методами многомер-ной прикладной статистики: Учебное пособие / Л. И. Дубровская, Г. Б. Князев – Томск: ТМЛ-Пресс, 2011. – 120 с.
21. Азарова А. О. Економетрія : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Саченюк-Кавецька, О. М. Роїк, Ю. В. Міронова. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 304 с..
22. Спосіб визначення і реєстрації кольору та розмірів ушкоджень в судово-медичних дослідженнях / [В. Г. Петрук, О. І. Моканюк; О. Є. Кватернюк та ін.]// Патент України №70759 МПК7 G01N 21/21 / заявл. 05.12.2011; опубл. 25.06.2012; Бюл. № 12. – 6 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 210

Опубліковано

2017-12-13

Як цитувати

[1]
С. М. Кватернюк, «Оптимальний синтез засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ», ІТКІ, вип. 39, вип. 2, с. 4–11, Груд 2017.

Номер

Розділ

Біологічні та медичні прилади і системи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.