Оцінювання достовірності контролю токсичності стічних вод мультиспектральним методом з використанням нейромережі

  • Сергій Михайлович Кватернюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: мультиспектральний контроль, токсичність, стічні води, біоіндикація

Анотація

У роботі вдосконалено систему контролю індексу токсичності стічних вод за допомогою мультиспектрального методу з використанням біоіндикації по фітопланктону та нейромережі для обробки результатів. Розв’язання оберненої оптичної задачі для опосередкованого вимірювання параметрів середовища на основі мультиспектрального методу здійснено за допомогою нейромережі на основі багатошарового персептрона з одним прихованим шаром, багатошарового персептрона з двома прихованими шарами, мережі з радіальною базисною функцією, узагальненої регресійної нейромережі. Оцінено достовірність контролю токсичності та ймовірності помилок першого і другого роду.

Біографія автора

Сергій Михайлович Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри екології і екологічної безпеки, к.т.н., доцент

Посилання

1. Кватернюк С. М. Метод та засоби мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю стану неоднорідних біологічних середовищ / С. М. Кватернюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 15–22.
2. Балтиев Ю.С. Методические указания по интегральной оценке качества окружающей среды (экологическая разведка местности) / Ю. С. Балтиев, Г. П. Усов. – Москва.- Военное издательст-во. – 2005. – 119 с.
3. Нейронные сети. STATISTACA Neural Networks: Методология и технологии современного ана-лиза данных / Под редакцией В.П. Боровикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2008. – 392 с.
4. ISO 3534-1:2006 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability. Committee ISO/TC 69/SC 1, Edition: 1, Publication date: 2010-10-25. – 105 p.
Опубліковано
2018-02-01
Як цитувати
[1]
С. Кватернюк, Оцінювання достовірності контролю токсичності стічних вод мультиспектральним методом з використанням нейромережі, ІТКІ, vol 40, № 3, с. 76-81, Лют 2018.
Розділ
Прилади і методи контролю та визначення складу речовини