Реалізаційні моделі оптоелектронного корелятора

Автор(и)

  • Тетяна Борисівна Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Вікторович Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • Микола Геннадійович Тарновський
  • Дмитро Олександрович Шаромов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

Оптоелектронний корелятор, бінарне зображення, тороїдальна топологія зв’язків, взаємокореляційна функція.

Анотація

В статті розглянуто варіант оптоелектронного матричного корелятора, базовим вузлом якого є блок кореляції. В структурі корелятор вхідний масив бінарних даних представлено матрицею оптичних сигналів, а кореляційна обробка виконується у цифровому вигляді. Результуюча матриця виводиться в оптичному вигляді для візуалізації максимумів кореляційного рельєфу. Запропоновано дві реалізаційні моделі блока кореляції. Перша модель містить АЦП, кореляційну матрицю та матрицю світлодіодів. Друга модель містить матрицю ВВЛ, матрицю мікролінз та матрицю смарт-пікселів. Виконано узгодження основних параметрів вузлів для обох варіантів.

Біографії авторів

Тетяна Борисівна Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, професор кафедри ОТ

Андрій Вікторович Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри ЛОТ

Микола Геннадійович Тарновський

к.т.н., доцент, доцент кафедри ЛОТ

Дмитро Олександрович Шаромов, Вінницький національний технічний університет

студент 5-го курсу факультету КСА

Посилання

1. Очин В. Е. Вычислительные системы обработки изображений / В. Е. Очин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 163 с. – ISBN5-283-04394-0.
2. Кун С. Матричные процессоры на СБИС / С. Кун: пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 672 с. – ISBN 5-03-001857-3.
3. Прэтт У. Цифровая обработка изображений / У. Прэтт: пер. с англ. – Кн. 2. – М.: Мир, 1982. – 480 с.
4. Алтатов Б. А. Методы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изображений и управление / Б.А. Алтатов, П. В. Бабаян, О. Е. Балашов, А. И. Степашкин. – М.: Радиотехника, 2008. – 176 с.
5. Мартинюк Т. Б. Нормалізована кореляційна обробка двовимірних зображень / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, І. Ю. Видмиш, Д. О. Шаромов // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2016. – №2. – С. 44-50 – ISSN 1999 – 9941.
6. Мартинюк Т. Б. Реалізація кореляційної обробки на матричних структурах / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, М. А. Хомчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – №3. – С. 33-37. – ISSN 1997 – 9266.
7. Козик В. И. Обработка изображений с использованием видеопроцессора и светодиодного коррелятора / В. И. Козик, Е. С. Нежевенко, Ю. А. Попов, О. И. Потатуркин, В. Г. Сутягин // Автометрия. – 1985. - №3. – С. 53-58.
8. Мартинюк Т. Б. Особливості реалізації оптоелектронного матричного корелятора / Т. Б. Мартинюк, Г. Л. Лисенко, А. В. Кожем’яко, М. І. Громадський // Наука і освіта 2004: VII Міжнар. науково-практ. конф., матеріали. Т. 72. Сучасні інформаційні технології. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 14-17.
9. Martyniuk T. B., Kozhemiako A. V., Kobzarenko R. L. Gromadskyy M. I. Optoelectronic matrix correlator // 6-th International Young Scientists Conference. Problems and Optics and High Technology Material Science SPO 2005. Scientific works. Kyiv, 2005, p. 174.
10. Захаров С. М. Оптоэлектронные интегральные схемы с применением полупроводниковых вертикально излучающих лазеров / С. М. Захаров, В. Б. Фёдоров, В. В. Цветков // Квантовая электроника. – 1999. – №3. – С. 189-206.
11. А.с. 1674154 СССР. МКИ5 G06F 15/336. Коррелятор / В. П. Кожемяко, В. Б. Гайда, Ю. Ф. Кутаев, Т. Б. Мартынюк (СССР). – №4709817/24; заявл. 26.06.89; опубл. 30.08.91, Бюл. №32.
12. А.с. 1730640 СССР. МКИ5 G06F 15/336. Коррелятор / В. П. Кожемяко, Ю. Ф. Кутаев, В. Б. Гайда, Т. Б. Мартынюк (СССР). – №4829498/24; заявл. 28.05.90; опубл. 30.04.92, Бюл. №16.
13. Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы / В.И. Иванов, А.И. Аксенов, А.М. Юшин. – М.: Энергоиздат, 1983. – 235с.
14. Ушаков Н.В. Фотоэлектрические полупроводниковые приёмники излучения и фотоприёмные устройства / Н.В. Ушаков. – М.: Энергоиздат, 1991. – 100с.
15. Антонов А.П. Обзор элементной базы фирмы ALTERA / А.П. Антонов, В.Ф. Мелехин, А.С. Филиппов. – С.-Пб.: Издательский дом «Файнстрит», 1997. – 143 с. – ISBN 5-900953-04-1.
16. Матриця світлодіодів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaeducation.com/4-79057-matricya-svitlodiodiv.html
17. Решётки микролинз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.limo.de/ru/products-and-solutions/mikrooptik/mikrolinsenarrays
18. Smart-pixels array [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.scribd.com/document/259757510/Smart-pixel-arrays-pdf

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 233

Опубліковано

2017-12-13

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, М. Г. Тарновський, і Д. О. Шаромов, «Реалізаційні моделі оптоелектронного корелятора», ІТКІ, вип. 39, вип. 2, с. 53–59, Груд 2017.

Номер

Розділ

Комп`ютерні системи та компоненти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають