ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ БРАУЗЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ TRELLO

  • Андрій Анатолійович Яровий Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Барабан Вінницький національний технічний університет
  • Роман Володимирович Криночкін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Trello, py-trello, python, pandas, API, система управління, функція, ООП, дошка, список, картка, агрегація даних

Анотація

В даній статті запропоновано програмне рішення у вигляді інтелектуального модуля для розширення функціоналу браузерної системи управління ІТ-проектами Trello на основі використання її API. Програмування здійснено мовою python з використанням поширених бібліотек. Для відбору даних з дошок, списків, карток Trello були розроблені функції за допомогою використання методів процедурного програмування. Під час розробки інтелектуального модуля проведено класову декомпозицію програмного коду, розроблено UML-діаграму класів інтелектуального модуля відповідно до існуючої бібліотеки py-trello. Для агрегації даних, що були відібрані з дошок, списків, карток Trello використано сучасну python бібліотеку Pandas. При цьому застосовувалися такі функції Pandas як зчитування, запис до файлу у форматі Microsoft Excel, групування даних, перезавантаження індексу таблиці, арифметичні додавання і множення. Апробація результатів роботи розробленого інтелектуального модуля системи управління Trello підтвердила доцільність розробки при здійснені щомісячної звітності та обчислення метрик продуктивності роботи працівників.

Біографії авторів

Андрій Анатолійович Яровий, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерних наук

Сергій Володимирович Барабан, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., старший викладач кафедри комп'ютерних наук, Вiнницький нацiональний технiчний університет

Роман Володимирович Криночкін, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки, Вiнницький нацiональний технiчний університет

Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
[1]
А. Яровий, С. Барабан, і Р. Криночкін, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ БРАУЗЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ TRELLO, ІТКІ, vol 42, № 2, с. 49-54, Жов 2018.