ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ВУЗЛА У КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Микола Тихонович Фісун Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв
  • Михайло Леонідович Дворецький Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв
  • Світлана Володимирівна Дворецька Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2020-48-2-52-60

Ключові слова:

система керування розподіленими БД, багатокритеріальна оптимізація, реляційна модель даних, SQL-запит

Анотація

Обґрунтовано актуальність роботи, яка визначається тенденцією переходу від локальних до розподілених баз даних та недоліками використання "універсальних" облікових систем. Аргументовано важливість питання правильного розподілення даних між вузлами розподілених та територіально розосереджених комп’ютерних систем.

При постановці задачі та визначенні мети дослідження увага звертається на необхідність визначення та побудови математичної моделі критеріїв оптимальності структури віддаленого вузла розподіленої БД. Враховується статистика користувацької активності, що представляється у вигляді багатовимірної моделі даних та для кожного елементу вимірів визначається маркер представленості даних на віддаленому вузлі. Виконавши відповідні операції консолідації для рівня атрибутів кортежів відношення, відповідно до запропонованої функції агрегації, отримується значення маркеру представленості кожного з них.

На наступному етапі сформульовано критерії ефективності моделі: незалежність від центрального вузла БД, розмір локальної БД та показник рівня необхідності синхронізації даних. Побудовано математичні залежності між їх значеннями та значенням граничного рівня представленості для даних віддаленого вузла. Це дає змогу, розв'язавши задачу багатокритеріального аналізу, визначити рівень представленості даних, для якого значення критеріїв ефективності відповідатимуть координатам найоптимальнішої точки простору рішень.

Біографії авторів

Микола Тихонович Фісун, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. П. Могили

Михайло Леонідович Дворецький, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв

старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. П. Могили

Світлана Володимирівна Дворецька, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, Миколаїв

старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. П. Могили

Посилання

M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez, Principles of Distributed Database Systems 3rd ed. Springler, 2011, 845 p.

М. Л. Дворецький, С. Ю. Боровльова, С. В. Дворецька, «Web-застосунок складського обліку в неавтоматизованих торгових точках», Наукові праці: науково–методичний журнал. Комп’ютерні технології, Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2019.

1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины. [Електроний ресурс]. Режим доступу: URL: http://rarus.com.ua/torgovyy-i-skladskoy-uchet/1S_Predpriyatie_8_Upravlenie_torgovym_predpriyatiem_dlya_Ukrainy_/.

Наталья Козлюк, Светлана Угримова, Складской учет на предприятиях торговли. Ростов-на-Дону, Россия: Феникс, 2005, 285 с.

Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом, Гектор Гарсиа-Молина, Системы баз данных. Полный курс. Вильямс, 2004, 1088 с.

Автоматическая синхронизация распределенных баз данных в разделенном режиме. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=avtomaticheskaya_sinkhronizatsiya_raspredelennykh_baz_dannykh_v_razdelennom_rezh.

Максим Кузнецов, Игорь Симдянов, MySQL 5. СПб, Россия: БХВ-Петербург, 2010, 342 с.

Д. Петкович, Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих. Пер.с англ. Спб, Россия: БХВ-Питербург, 2009, 752 с.

Є. В. Малахов, Основи проектування баз даних: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. О., Україна: Наука і техніка, 2006, 156 с.

В. В. Пасічник, В. А. Резніченко, Організація баз даних та знань. Київ, Україна: Видавнича група BHV, 2006, 384 с.

Использование синхронных и асинхронных операций базы данных. [Електроний ресурс]. Режим доступу: URL: http://help.adobe.com/ru_RU/as3/dev/WS5b3cc c516d4fbf351e63e3d118666ade46-7d39.html

М. Л. Дворецький, С. В. Дворецька, Є. О. Давиденко, «Інформаційна технологія визначення корисних даних при оптимізації структури та мінімізації обсягів вузла розподіленої БД», Вісник Черкаського державного технологічного університету, 4/2019, с. 26-35, 2019.

Mykhailo Dvoretskyi, Svitlana Dvoretska, Yuriy Nezdoliy, Svitlana Borovlova, «Data Utility Assessment while Optimizing the Structure and Minimizing the Volume of a Distributed Database Node», in Proceedings of the 1st International Workshop on Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICTES 2019), Mykolaiv, November 14-15, 2019, p. 128-137.

А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод, Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. Питербург, Россия: БХВ-Петербург, 2004, 336 с.

М. Л. Дворецький, Є.О.Давиденко, С. Ю. Боровльова, «Проектування структури розподіленої БД на базі парсингу SQL-запитів», Наукові праці: Науково-методичний журнал. Комп’ютерні технології, с. 26-35, 2017.

І. І. Коваленко, Є. О. Давиденко, «Парето-оптимальний вибір при формуванні портфеля замовлень IT-проектів», Наукові праці: науково-методичний журнал. Комп’ютерні технології, т. 173, вип. 161, с. 44-48, 2011.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 176

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
М. Т. Фісун, М. Л. Дворецький, і С. В. Дворецька, «ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ВУЗЛА У КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ», ІТКІ, вип. 48, вип. 2, с. 52–60, Вер 2020.

Номер

Розділ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.