РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ БАЗИ ЗНАНЬ «БІБЛІОТЕКА» НА БАЗІ СЕРЕДОВИЩА PROTÉGÉ

Автор(и)

  • Олексій Сілагін Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
  • Єгор Сілагін Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
  • Валерій Денисюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
  • Алла Денисюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-58-3-12-21

Ключові слова:

онтологічна модель, бібліотека, семантичний пошук, база даних, Protégé

Анотація

Анотація. Сучасний розвиток суспільства, підвищення ступеня і темпів інтеграції досягнень інформаційних технологій у сферу життєдіяльності людини традиційні підходи до побудови інформаційних систем перестають бути ефективними або стають надто громіздкими. Розробка та використання систем, заснованих на знаннях є одним із шляхів вирішення цієї проблеми. Матеріал роботи  присвячено онтологічному моделюванню нової предметної галузі «Бібліотека». Онтологія розглядається в контексті обміну знаннями. Створена онтологічна модель бази знань «Бібліотека» є досить сучасною та актуальною на сьогодні. Розроблена онтологічна модель бази знань у цій галузі може бути реалізована на тематичних веб-ресурсах і значно полегшить семантичний пошук інформації в межах предметної області у порівнянні з існуючими. Термінологічний словник із цієї предметної галузі визначається за допомогою поняття терміносистеми. Здійснено аналіз можливостей середовища розробки онтології Protégé для моделювання конкретної предметної області «Бібліотека». Обрано базовий принцип моделювання онтології у вигляді семантичної мережі. Запропонована мережа має можливість розширити та поглибити знання про предметну сферу «Бібліотека». Використання середовища Protégé для реалізації онтологічної моделі бази знань дозволило використати переваги та особливості створеної моделі «Бібліотека», як: структурованість, повнота, рефлексивність, функціональність, транзитивність, достовірність та узгодженість інформації. Обрано та використано критерій оцінки коректності онтологічної моделі бази знань. Проведено тестування розробленої онтологічної бази знань і підтверджено досить високий рівень її коректності в процесі інформаційного пошуку. Середній показник (Average) за метрикою SUM, визначений для всіх користувачів, дорівнює 83,25%, що є прийнятним показником онтологічної бази знань. При використанні класичної реляційної моделі організації бази даних для реалізації бази даних «Бібліотека».  середня метрика SUM для 10 користувачів становить 75,26%. Розглянуто приклад розробленої онтології в Protégé, наведено графічне зображення базового графу онтологічної моделі бази знань «Бібліотека», модель включає 10 класів і підкласів, для кожного класу і підкласу визначено 2 властивості-відносини та до 10 властивостей-даних, наведено приклад класів онтологічної моделі «Бібліотека», наведено приклад «властивості-відносини» онтологічної моделі «Бібліотека», наведено приклад «властивості-дані» онтологічної моделі «Бібліотека». Визначено можливі напрямки подальшого розвитку онтологічної моделі «Бібліотека».

Біографії авторів

Олексій Сілагін , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний  технічний університет, Вінниця, Україна

Єгор Сілагін , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний  технічний університет, Вінниця, Україна

Валерій Денисюк , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний  технічний університет, Вінниця, Україна

Алла Денисюк , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний  технічний університет, Вінниця, Україна

Посилання

Gruber T. R. (1993). A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition. № 5(2). 199-220. https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008

Tom Gruber. (2008). Ontology. Entry in the Encyclopedia of Database Systems. Springer-Verlag. https://tomgruber.org/writing/definition-of-ontology

Protégé. https://protege.stanford.edu/

Pryntsypy pobudovy bankiv danykh. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fitki/10savchuk_organizaciya_ bazdanih_znan/gl_14.html.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». http://ru.osvita.ua/legislation/law/3198/

Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/dstu.html

Видавнича продукція. https://uk.wikipedia.org/wiki/Видавнича продукція.

SPARQL Query Language for RDF. https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/

Gomez-Perez, N. Juristo, J. Pazos. (1995). Evaluation and assessment of knowledge sharing technology. Towards Very Large Knowledge Bases. 289- 296.

Raschet SUM. Podkhod ot Dzhefa Soro. https://v-shliachkov.medium.com/ расчет-sum-подход-от-джефа-соро-c1ecf796f1b2

References

Gruber T. R. (1993). A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition. № 5(2). 199-220. https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008

Tom Gruber. (2008). Ontology. Entry in the Encyclopedia of Database Systems. Springer-Verlag. https://tomgruber.org/writing/definition-of-ontology

Protégé. https://protege.stanford.edu/

Pryntsypy pobudovy bankiv danykh. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fitki/ 10savchuk_organizaciya_bazdanih_znan/gl_14.html.

The Law of Ukraine "On Libraries and Library Matters". http://ru.osvita.ua/legislation/law/3198/

Information, bibliography, library and publishing standards. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/dstu.html

Publishing products. https://uk.wikipedia.org/wiki/Publishing products.

SPARQL Query Language for RDF. https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/

Gomez-Perez, N. Juristo, J. Pazos. (1995). Evaluation and assessment of knowledge sharing technology. Towards Very Large Knowledge Bases. 289- 296.

Raschet SUM. Podkhod ot Dzhefa Soro. https://v-shliachkov.medium.com/ расчет-sum-подход-от-джефа-соро-c1ecf796f1b2

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 110

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

[1]
О. . Сілагін, Є. . Сілагін, В. . Денисюк, і А. . Денисюк, «РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ БАЗИ ЗНАНЬ ‘БІБЛІОТЕКА’ НА БАЗІ СЕРЕДОВИЩА PROTÉGÉ», ІТКІ, вип. 58, вип. 3, с. 12–21, Груд 2023.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та теорія кодування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.