Реалізація обернених підстановок на простому двомодульному каскаді конструктивних модулів

  • Володимир Петрович Тарасенко НТУУ "КПІ"
  • Олександр Кирилович Тесленко НТУУ "КПІ"
  • Олена Юріївна Яновська НТУУ "КПІ"
Ключові слова: функціональні перетворення на комбінаційних пристроях, двомодульний каскад, прямі та обернені підстановки, структури конструктивних модулів каскаду

Анотація

Визначено умови реалізації на простому двомодульному каскаді підстановок, обернених до підстановок, які також реалізуються на на простому двомодульному каскаді. Визначена залежність структур (типів) конструктивних модулів простого двомодульного каскаду, який реалізує обернену підстановку, від структур (типів) конструктивних модулів простого двомодульного каскаду, який реалізує пряму підстановку. Теоретичні результати проілюстровані на прикладах. Важливість одержаних результатів полягає в забезпеченні теоретичної та практичної бази для реалізації прямих та обернених підстановок довільної розрядності на логічних структурах лінійної складності.

Біографії авторів

Володимир Петрович Тарасенко, НТУУ "КПІ"
Завідуючий кафедрою системного програмування і
спеціалізованих комп’ютерних систем
Олександр Кирилович Тесленко, НТУУ "КПІ"
Доцент кафедри системного програмування і
спеціалізованих комп’ютерних систем
Олена Юріївна Яновська, НТУУ "КПІ"
Асистент кафедри звукотехніки і регістрації інформації
Як цитувати
[1]
В. Тарасенко, О. Тесленко, і О. Яновська, Реалізація обернених підстановок на простому двомодульному каскаді конструктивних модулів, ІТКІ, vol 3, № 28, 1.