Контекстно-орієнтований підхід до розв’язання проблеми неоднозначності термінів в рамках квазісемантичних застосувань

  • Антон Юрійович Михайлюк кандидат технічних наук, викладач кафедри інформатики
  • Олексій Васильович Пилипчук асистент кафедри СПСКС
  • Олена Станіславівна Михайлюк НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”
  • Володимир Петрович Тарасенко НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

Анотація

Розглядається проблема розв’язання неоднозначності термінів, що виникає фактично при будь-якій формі роботи з текстовими масивами даних: в інформаційному пошуку, під час аналітичної обробки текстових корпусів, в автоматичному перекладі, в інженерії онтологій та словників тощо. Пропонується контекстно-орієнтований підхід до автоматизованого розв’язання задачі  неоднозначності термінів, із застосуванням лінгвістичної онтології, розглядаються переваги та недоліки такого підходу та основні сфери і способи застосування.

Дані про авторів

Антон Юрійович Михайлюк, кандидат технічних наук, викладач кафедри інформатики
Київський Університет ім. Б. Грінченка.
Олексій Васильович Пилипчук, асистент кафедри СПСКС
НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”
Олена Станіславівна Михайлюк, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”
науковий співробітник кафедри СПСКС
Володимир Петрович Тарасенко, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”
доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою СПСКС
Опубліковано
2017-06-06
Як цитувати
МИХАЙЛЮК, Антон Юрійович et al. Контекстно-орієнтований підхід до розв’язання проблеми неоднозначності термінів в рамках квазісемантичних застосувань. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 1, n. 38, p. 22-29, june 2017. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/658>. Дата доступу: 22 feb. 2018
Ключові слова:
лінгвістична онтологія; текстові дані; квазісемантичний підхід