ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ФРАГМЕНТА ДЛЯ ПОШУКУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЗА ЗАДАНИМ ШАБЛОНОМ

  • Олександр Миколайович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Оксана Франсисківна Грійо Тукало Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ідентифікація за фрагментом аудіо запису, параметризація, мел-частотні кепстральні коефіцієнти, кластер- ний аналіз, Евклідова відстань

Анотація

Стаття належить до області інформаційних технологій, зокрема ідентифікації музичного твору на основі аудіо контенту.
Теоретично обґрунтовано можливість ідентифікації музичного твору за його фрагментом. Застосовано кластерний аналіз під час
формування шаблонів музичних творів в БД, що дозволяє зменшити обсяги пам'яті для їх зберігання. Запропоновано критерій
порівняння фрагменту музичного твору з шаблонами БД. Визначено мінімальну тривалість фрагменту, що дозволяє суттєво змен-
шити складність обчислень в процесі ідентифікації музичного твору. Експериментальні результати підтвердили коректність теоре-
тичних положень.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки
Оксана Франсисківна Грійо Тукало, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри обчислювальної техніки
Як цитувати
[1]
О. Ткаченко і О. Грійо Тукало, ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ФРАГМЕНТА ДЛЯ ПОШУКУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЗА ЗАДАНИМ ШАБЛОНОМ, ІТКІ, vol 1, № 29, 1.