Метод підвищення швидкості пошуку фрагменту аудіо запису із застосуванням kd-дерев

  • Олександр Миколайович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Оксана Франсисківна Грійо Тукало Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: швидкий пошук, kd-дерево, Евклідова відстань, ідентифікація за фрагментом аудіозапису, параметризація, мел-частотнікепстральні коефіцієнти, кластерний аналіз

Анотація

Стаття присвячена розв'язанню задачі ідентифікації музичного твору за коротким фрагментом. В статті запропоновано метод пошуку найближчого шаблону 5с аудіофрагменту на основі kd-дерева, що дозволив значно зменшити складність обчислень порівняно з повним пошуком. Для виконання швидкого пошуку на основі kd-дерева в попередньо сформованому корпусі шаблонів розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення. Запропоновано аналітичне співвідношення для оцінювання близькості невідомого фрагменту з шаблонами, яке базується на обчисленні відстані від фрагменту до заданої кількості найближчих центроїдів.

 

Біографії авторів

Олександр Миколайович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки
Оксана Франсисківна Грійо Тукало, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри обчислювальної техніки
Як цитувати
[1]
О. Ткаченко і О. Грійо Тукало, Метод підвищення швидкості пошуку фрагменту аудіо запису із застосуванням kd-дерев, ІТКІ, vol 31, № 3, 1.