Пасивний імітансний LC логічний елемент АБО-НІ

  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький національний технічний університет
  • Олена Валеріївна Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • Роман Юрійович Чехместрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Логічний елемент, відрізок лінії передачі, трансформатор, імітанс

Анотація

Запропоновано пасивний імітанснийLC-логічний елемент АБО-НІ,що використовує трансформуючі властивості відрізків лінії передачі, а його робота базується на використанні нечіткого імітанса. Розроблено математичну модель та проведено дослідження схеми в діапазоні частот і значень перетворюваних імітансів. Умовно прийнявши, що логічному нулю відповідає ємнісний імітанс jBC, а логічній одиниці - індуктивний імітанс –jBL, отримано таблиці істинності імітансних LC-логічних елементів АБО та АБО-НІ.  Дослідження, які проведені для випадку чисто реактивних вхідних імітансів, показали, що вплив ємнісного та індуктивного імпедансів на вихідний перетворений імітанс різний і залежить від електричної довжини відрізка лінії передачі.

 

Біографії авторів

Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури, професор
Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри програмного забезпечення
Олена Валеріївна Войцеховська, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури
Роман Юрійович Чехместрук, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури
Як цитувати
[1]
М. Філинюк, Л. Ліщинська, О. Войцеховська, і Р. Чехместрук, Пасивний імітансний LC логічний елемент АБО-НІ, ІТКІ, vol 3, № 31, 1.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)