Моноімітансний логічний R-елемент «НІ»

  • Микола Антонович Філинюк ВНТУ
  • Людмила Броніславівна Ліщинська ВТЕІ КНТЕУ
  • Олена Валеріївна Войцеховська ВНТУ
  • Володимир Петрович Стахов ВНТУ

Анотація

Запропоновано моноімітансний логічний R-елемент «НІ», робота якого базується на використанні нечіткого імітансу, а як інформаційний параметр використовується активний імітанс. Розроблено математичну модель такого моноімітансного логічного R-елемента«НІ»,що реалізованийв вигляді чвертьхвильового відрізка лінії передачі. Отримано таблицю істинності логічного R-елемента«НІ». Проведено дослідження впливу паразитних факторів на передатну характеристику моноімітансногологічного елемента, які показали, що найбільший вплив на характеристики логічного елемента здійснюють частота сигналу та паразитний реактивний опір Хвх. Рекомендовано використовувати відрізок лінії передачі з максимально можливим значенням , а значення  вибирати в діапазоні . . Рекомендовано використовувати відрізок лінії передачі з максимально можливим значенням , а значення  вибирати в діапазоні .

Дані про авторів

Микола Антонович Філинюк, ВНТУ
технічних наук, професор, завідувач кафедри проектуваннякомп'ютерної та телекомунікаційної апаратури
Людмила Броніславівна Ліщинська, ВТЕІ КНТЕУ
технічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Олена Валеріївна Войцеховська, ВНТУ
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури ВНТУ
Володимир Петрович Стахов, ВНТУ
аспірант кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури ВНТУ
Як цитувати
ФІЛИНЮК, Микола Антонович et al. Моноімітансний логічний R-елемент «НІ». Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 2, n. 33, p. 71-76, oct. 2015. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/188>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти
Ключові слова:
логічний елемент; відрізок лінії передачі; імітанс