Імітансний суматор

Імітансний суматор

  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університета
  • Олександр Олександрович Лазарєв Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Петрович Стахов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: суматор, імітанс, імітансна логіка

Анотація

В роботі наведено обґрунтування схеми імітансного суматора, побудованого на основі імітансних суматорів за модулем 2, елементів «І» та «АБО». Запропоновано математичну модель імітансного суматора, досліджені діапазони вхідних і вихідних імітансів. Запропоновано рекомендації для забезпечення високої завадостійкості при роботі схеми. Проведено моделювання роботи схеми імітансного суматора за умови всіх можливих вхідних логічних станів за допомогою програмного пакета AWR Design Environment 9.00, а також запропонована топологія імітансного суматора, побудована на мікросмужкових лініях передачі.

Біографії авторів

Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри електроніки та наносистем

Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університета

д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики

Олександр Олександрович Лазарєв, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри електроніки та наносистем

Володимир Петрович Стахов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Моноиммитансные логические RLC-элементы / Н.А. Филинюк, Л.Б. Лищинская, Е.В. Войцеховская, В.П. Стахов // Вістник Хмельницького національного університету, № 3. – 2015 р. – с.117-121.
2. Иммитансный полусумматор / Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Лазарєв О. О., Стахов В. П. // Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", №2 – 2017 р. – с.97-100.
3. Investigation of circuit features of the immittance modulo-2 adder realization / N. A. Filinyuk, L. B. Lishchynska, A. A. Lazarev etc. // Proc. of SPIE, Vol. 10445.
4. J. Bhattacharya Rudiments of Computer Science / Joyrup Bhattacharya // Academic Publishers. — 2010. — ISBN 978-93-80599-02-1.
5. Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику. Курс лекций. / Ю.В. Новиков // М.: Интернет-университет информационных технологий, 2006. — c. 343 — ISBN 5-94774-600-Х.
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
[1]
М. Філинюк, Л. Ліщинська, О. Лазарєв, і В. Стахов, Імітансний суматор, ІТКІ, vol 40, № 3, с. 69-75, Груд 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)