Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних

  • Георгій Сергійович Ратушняк ВНТУ
  • Іван Анатолійович Кощеєв ВНТУ
Ключові слова: Біореактор, біогаз, нечітка логіка, нетрадиційні джерела енергії, функція приналежності

Анотація

В статті наведено структуру ієрархічної нейро-нечіткої мережі, яка відповідає дереву логічного висновку факторів впливу на процес біоконверсії. Запропоновано нечітку матрицю знань про співвідношення на системному рівні впливу нетрадиційних джерел енергії. Складено систему нечітких логічних рівнянь до лінгвістичних висловлювань, що характеризують поверхню належності змінних за відповідними термами. Проведено дефазифікацію на рівні нетрадиційних джерел енергії, для чого обчислено значення функцій належності парних порівнянь, в результаті чого визначено ступені належності елементів до термів «низький, середній, високий». У вигляді нечітких множин представлено використання нетрадиційних джерел енергії, які описані функціями належності для лінгвістичної змінної «нетрадиційні джерела енергії»

Біографії авторів

Георгій Сергійович Ратушняк, ВНТУ
декан ФБТЕГП, к.т.н., професор
Іван Анатолійович Кощеєв, ВНТУ
аспірант кафедри ТГП
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
Г. Ратушняк і І. Кощеєв, Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 13-18, Лют 2016.