Моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення завантаженості мережі в умовах багатокритеріальності

  • Роман Наумович Квєтний ВНТУ
  • Людмила Миколаївна Мельник ВНТУ
  • Володимир Юрійович Коцюбинський ВНТУ
Ключові слова: часові ряди, прогнозування, довга пам'ять, мережа, трафік

Анотація

В статті описується підхід моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення навантаження мережі в умовах багатокритеріальності, використовуючи часові ряди з довгою пам’яттю. Для цього була розроблена СППР на основі відповідних математичних моделей, крім того автори показали  її застосування на реальному прикладі та оцінили ефективність розробленого підходу.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, ВНТУ
д.т.н., зав. каф. АІВТ
Людмила Миколаївна Мельник, ВНТУ
к.т.н., доц. каф. АІВТ
Володимир Юрійович Коцюбинський, ВНТУ
к.т.н., доц. каф. АІВТ
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний, Л. Мельник, і В. Коцюбинський, Моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення завантаженості мережі в умовах багатокритеріальності, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 89-93, Лют 2016.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи