ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХУ В ПОТОЦІ ВІДЕО ДАНИХ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Віталійович Поремський Вінницький національний технічний університет
  • Максим Юрійович Тартачник Вінницький національний технічний університет

Анотація

В більшості країнах світу використовується достатньо велика кількість інформаційних технологій, що застосовуються для обробки, зберігання, ретрансляції та аналізу відео потоків даних. Однією з найскладніших задач щодо обробки відео даних є ідентифікація руху об’єктів в відео потоці. Складність такої задачі полягає у розбитті відео потоку на окремі зображення та аналізу руху об’єктів на кожному окремому зображенні.

Дані про авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, доктор технічних наук
Юрій Віталійович Поремський, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри комп’ютерні науки, кандидат технічних наук
Максим Юрійович Тартачник, Вінницький національний технічний університет
студент кафедри АІВТ, групи 1СІ-08
Як цитувати
КВЄТНИЙ, Роман Наумович; ПОРЕМСЬКИЙ, Юрій Віталійович; ТАРТАЧНИК, Максим Юрійович. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХУ В ПОТОЦІ ВІДЕО ДАНИХ. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 3, n. 22, oct. 2012. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/66>. Дата доступу: 24 feb. 2018