Аналіз криптостійкості частково гомоморфного алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Олександрович Титарчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Частково гомоморфне шифрування, Еліптичні криві, Криптостійкість, Алгоритм Поларда

Анотація

В роботі проведено аналіз криптографічної стійкості частково гомоморфного відносно операції додавання алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих. Показано складність вирішення задачі дискретного логарифмування на еліптичній кри-вій при використанні ρ-методу Поларда. Наведено математичну модель, що визначає криптографічну стійкість базового асиметри-чного алгоритму шифрування на еліптичних кривих. Визначено математичну модель, що демонструє спрощення задачі дискретно-го логарифмування на еліптичній кривій при збільшенні кількості елементів гомоморфного додавання, відносно базового алгоритму асиметричного шифрування. Визначено криптографічну стійкість алгоритму частково гомоморфного шифрування на основі еліптичних кривих.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедра АІВТ
Євгеній Олександрович Титарчук, Вінницький національний технічний університет
аспірант, факультет комп'ютерних систем та автоматики,
Опубліковано
2017-06-06
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний і Є. Титарчук, Аналіз криптостійкості частково гомоморфного алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих, ІТКІ, vol 38, № 1, с. 83-86, Чер 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)