РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Наталя Федорівна Кузьміна Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2020-47-1-4-13

Ключові слова:

Розподілена система, підтримка групових рішень, Баєсова мережа

Анотація

Процес прийняття рішень є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Дослідження показують що за останні десятиріччя використання груп в організаціях різко зросла і кожна організація функціонує на основі рішень прийнятих групами осіб всередині організації. Майже кожен аспект суспільного, політичного, законодавчого та економічного життя функціонує за рахунок прийняття рішень групами осіб. Теорія систем розглядає прийняття групових рішень як взаємозалежні сили здатні бути проаналізованими з точки зору інших сил. Поведінка індивідів у групах зумовлена багатьма причинами а системний методі підкреслює множинні причинно-наслідкові зв’язки та складний взаємозв’язок сил. Ефективне прийняття рішень розглядається як природний наслідок здатності осіб що приймають рішення аналізувати та розуміти процес прийняття групових рішень, але ніхто не може набути такої здатності без активної участі у процесі прийняття групових рішень.

Групове рішення, у загальному випадку являється вибором членів групи з числа доступних їм альтернатив. Дуже рідко група осіб приймає рішення ізольовано від решти групи. На сьогоднішній день не існує простих засобів та систем, що забезпечать прийняття найкращих рішень, що породжує необхідність досліджень у даній галузі.

Системи підтримки прийняття групових рішень – це інтерактивні комп’ютеризовані системи, які допомагають групі користувачів, що приймають рішення, використовувати дані та моделі для ідентифікації та розв’язання задач.

У даній статті як підхід до реалізації розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень та розв’язання конфліктних ситуацій, що породжуються у процесі прийняття рішень пропонується використання аналітичного апарату Баєсових мереж. Для цього було розроблено інформаційну технологію розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень, запропоновано інформаційну модель та динамічні структури даних та розроблено програмну реалізацію розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень. Експериментальні дослідження розробленої системи показали, що за рахунок використання Баєсових мереж можна уникнути конфліктних ситуацій обумовлених використанням принципу більшості та його різноманітних модифікацій.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

 д. т. н., професор, завідувач кафедрою автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

Наталя Федорівна Кузьміна, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

Посилання

Пєтух А. М. Методи прийняття рішень і прогнозування подій в інтерактивних системах / А. М. Пєтух, Н. Ф. Кузьміна, Є. В. Кузьмін, В. В. Войтко // Збірник матеріалів третьої науково-практичної конференції «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології (МЕТІТ-3)» / Кременчук. – 2008. – C. 228.

Турунтаев Л. П. Теория принятия решений: Учебное пособие / Турунтаев Л. П.; Томский межвузовский центр дистанционного образования. — Томск: 2007. — 197 с.

Пєтух А. М. Методи групового вибору в інтерактивних системах колективної взаємодії / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Є. В. Кузьмін, Н. Ф. Кополовець, С. М. Бурбело // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції «Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті» / Вінниця. – 2007. – С. 188–195.

Кузьміна Н. Ф. Огляд методів обчислення Байєсових мереж / Н. Ф. Кузьміна, А. М. Пєтух // Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки. – 2012. – №1. – С. 112-117.

Turban E. Decision support and expert systems: management support systems / E. Turban. – Eng-lewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1995 – 887 p.

Пєтух А. М. Принципи реалізації групового вибору в інтерактивних системах колективної взаємодії / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Є. В. Кузьмін, Н. Ф. Кузьміна // Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2008. – №1 (19). – C. 160–166.

Кузьміна Н. Ф. Аналіз основних характеристик розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень / Н. Ф. Кузьміна // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД. – 2013. – Выпуск 3. – Том 6. – С. 84–87.

Пєтух А. М. Автоматизована система підтримки групових рішень / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Є. В. Кузьмін, Н. Ф. Кузьміна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 76-79.

Williamson J. Bayesian Nets and Causality. Philosophical and Computational Foundations / J. Wil-liamson. – Oxford University Press Inc, New York, 2005 – 239 p.

N. Kuzmina, “The informational model of Bayesian networks clustering methods in group decision making support systems”, Norwegian journal of development of the international science, №39, Vol. 1, 2020. – p. 22-25.

Чорна О.В. Модифікований метод автоматизації прийняття управлінських рішень для створення команди управління проектами / О.В. Чорна, Л.А. Люшенко, Н.А. Рибачок. – УсиМ, №2, 2019. – с. 32-39.

«Комп’ютерна програма групового прийняття рішень щодо виконання послідовності дій з використанням принципу медіани Кемені в системах колективної взаємодії» / Н. Ф Кузьміна., Є. В. Кузьмін. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23007 від 3.12.2007 р.

Тулупьев А. Л. Байесовские сети: Логико–вероятностный подход / А. Л. Тулупьев, С. И. Нико-ленко, А. В. Сироткин – СПб. : Наука, 2006. – 607 с.

«Комп’ютерна програма підтримки прийняття групових рішень на основі Байєсової мережі» / Є. В. Кузьмін, Н. Ф Кузьміна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №25844 від

09.2008 р.

А. Пєтух, В. Войтко, Є. Кузьмін, Н. Кузьміна, Модель процесу підтримки прийняття рішень з використанням Байєсових мереж, Наукові праці Вінницького національного технічного університету,

№ 3, 1.

Пєтух А. М. Моделі режимів групового вибору користувачів в інтерактивній системі колективної взаємодії / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Є. В. Кузьмін, Н. Ф. Кополовець, С. В. Бевз // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця: УНІВЕРСУМ. – 2007. –№1(13). – C. 80–86.

Пєтух А. М. Модель системи підтримки прийняття групових рішень / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Є. В. Кузьмін, Н. Ф. Кузьміна // Збірник матеріалів шостої міжнародної конференції ІОН – 2008 / Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2008. – Том 2. – C. 514–517.

Пєтух А. М. Інтерфейсні елементи системи колективного тестуючого навчання / А. М. Пєтух, В. В. Войтко, Д. І. Катєльніков, Н. Ф. Кополовець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – №1. – C. 98–106.

«Розподілена система підтримки прийняття групових рішень» / Н. Ф Кузьміна, Є. В. Кузьмін. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50446 від 26.07.2013 р.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 313

Опубліковано

2020-05-15

Як цитувати

[1]
Р. Н. Квєтний і Н. Ф. Кузьміна, «РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ», ІТКІ, вип. 47, вип. 1, с. 4–13, Трав 2020.

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>