Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення

Автор(и)

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Алла Василівна Олесенко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

математична модель, зображення, класифікація зображень, стиснення зображень.

Анотація

Розроблено узагальнену математичну модель класифікації сегментів зображення у відповідності до методів їх компресії. Проаналізовано існуючі популярні методи компресії й обрано ті, які покривають більшу частину типів зображень. Розроблено критерії віднесення сегментів до того чи іншого методу стиснення на основі аналізу характерних особливостей цих методів з метою підвищення коефіцієнту стиснення вихідного зображення. Надано можливість встановлення порогового значення для оцінки відповідності тому чи іншому критерію. Запропоновано алгоритм стиснення зображень з врахуванням багатокритеріальної класифікації їх сегментів. Впроваджено паралельні обчислення з метою підвищення швидкодії роботи методу.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Алла Василівна Олесенко, Вінницький національний технічний університет

аспірант, асистент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. с англ. Л. И. Рубано-ва, П. А. Чочиа. – М: Техносфера, 2012. – 1104 с. – ISBN 978-5-94836-331-8.
2. Ватолин Д. С. Тенденции развития алгоритмов архивации графики / Д. С. Ватолин. // Открытые системы. – 2010. – № 2. – С. 15-24.
3. Претт Уильям. Цифровая обработка зображений / Уильям Претт ; пер. с англ. Д. С. Лебедева. – М.: Мир, 2002. – 792 с. – ISBN 978-5-9221-0841-6.
4. Тенденции развития алгоритмов сжатия статических растровых изображений [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : https://www.osp.ru/os/1995/04/178685/. – Назва з екрану.
5. Софина О.Ю. Метод стиснення зображень на основі паралельного алгоритму JPEG /О.Ю. Со-фина, А.В. Лозун // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2014, № 3. – ст.52-56.
6. Kvyetnyy R.N. Modification of fractal coding algorithm by a combination of modern technologies and parallel computations / R.N. Kvyetnyy, O.Y. Sofina, A.V. Lozun. // Proceedings of SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015. – Lublin – Nałęczów, Poland, 22–25 September 2015. – DOI: 10.1117/12.2229009.
7. Квєтний Р.Н. Дослідження впливу відкидання певних етапів методу сегментації з використанням характеристик Лавса на її результат /Р.Н. Квєтний, А.В. Олесенко // Наукові праці ВНТУ. – 2016, № 4. – ст.1-7.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 242

Опубліковано

2017-10-15

Як цитувати

[1]
Р. Н. Квєтний і А. В. Олесенко, «Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення», ІТКІ, вип. 39, вип. 2, с. 82–87, Жов 2017.

Номер

Розділ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>