Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Алла Василівна Олесенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, зображення, класифікація зображень, стиснення зображень.

Анотація

Розроблено узагальнену математичну модель класифікації сегментів зображення у відповідності до методів їх компресії. Проаналізовано існуючі популярні методи компресії й обрано ті, які покривають більшу частину типів зображень. Розроблено критерії віднесення сегментів до того чи іншого методу стиснення на основі аналізу характерних особливостей цих методів з метою підвищення коефіцієнту стиснення вихідного зображення. Надано можливість встановлення порогового значення для оцінки відповідності тому чи іншому критерію. Запропоновано алгоритм стиснення зображень з врахуванням багатокритеріальної класифікації їх сегментів. Впроваджено паралельні обчислення з метою підвищення швидкодії роботи методу.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Алла Василівна Олесенко, Вінницький національний технічний університет

аспірант, асистент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. с англ. Л. И. Рубано-ва, П. А. Чочиа. – М: Техносфера, 2012. – 1104 с. – ISBN 978-5-94836-331-8.
2. Ватолин Д. С. Тенденции развития алгоритмов архивации графики / Д. С. Ватолин. // Открытые системы. – 2010. – № 2. – С. 15-24.
3. Претт Уильям. Цифровая обработка зображений / Уильям Претт ; пер. с англ. Д. С. Лебедева. – М.: Мир, 2002. – 792 с. – ISBN 978-5-9221-0841-6.
4. Тенденции развития алгоритмов сжатия статических растровых изображений [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : https://www.osp.ru/os/1995/04/178685/. – Назва з екрану.
5. Софина О.Ю. Метод стиснення зображень на основі паралельного алгоритму JPEG /О.Ю. Со-фина, А.В. Лозун // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2014, № 3. – ст.52-56.
6. Kvyetnyy R.N. Modification of fractal coding algorithm by a combination of modern technologies and parallel computations / R.N. Kvyetnyy, O.Y. Sofina, A.V. Lozun. // Proceedings of SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015. – Lublin – Nałęczów, Poland, 22–25 September 2015. – DOI: 10.1117/12.2229009.
7. Квєтний Р.Н. Дослідження впливу відкидання певних етапів методу сегментації з використанням характеристик Лавса на її результат /Р.Н. Квєтний, А.В. Олесенко // Наукові праці ВНТУ. – 2016, № 4. – ст.1-7.
Опубліковано
2017-10-15
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний і А. Олесенко, Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення, ІТКІ, vol 39, № 2, с. 82-87, Жов 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)