Проблеми ефективної організації університетської освіти в ІТ галузі

Автор(и)

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційні технології (ІТ), стартап, світовий ринок, висококваліфіковані викладачі, спеціальні дисципліни, бакалаврські та магістерські роботи, індивідуальний підхід, ІТ кластер.

Анотація

В статті розглянуто питання ефективної організації університетської освіти в області ІТ, яка залежить від можливостей університетів забезпечити певні умови для підготовки спеціалістів ( ці умови виділені у статті), а також від залучення до цього ІТ компаній, що працюють  для світового ринку, та їх співробітників. Наведено приклади постановки такої роботи у Львівському ІТ кластері та у Вінницькому національному технічному університеті, що базується на багаторічній злагодженій співпраці місцевих ІТ бізнесменів та університетів.

Біографія автора

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,
д. т. н., професор, завідувач кафедри АІВТ

Посилання

1. Что делать с дефицитом IТ-кадров: опыт Израиля. [Електронний ресурс] Конина. М. Режим дос-тупу до статі: https://dou.ua/forums/topic/21376/ - Назва з екрана.
2. Поперешняк С.В. Системи обробки інформації. — 2010. — № 7(88). — С. 127-131.
3. Щедролосьєв Д.Є. Особливості підготовки ІЕ-фахівців в українських вищих навчальних закла-дах// Комп’ютер у сім’ї та школі - №8, 2010.-с.12-15
4. Spivakovskiy A. Peculiarities of IT Management at Institutions of Higher Education// Інформаційні технології в освіті. Випуск 2.-Херсон. -2008. - С. 22–29.
5. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу до закону: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html- Назва з екрана.
6. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. [Електронний ресурс]: Кабінет Міністрів України постанова від 29 квітня 2015 р. № 266, Київ. Режим доступу до постанови: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/101-perelik-galuzej-znan-i-spetsialnostej.
7. Урядовий портал. [Електронний ресурс]: Текст документа: “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. № 266” №53-редакція від 01.02.2017. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249722170- Назва з екрана.
8. Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]: Кодекс законів затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375. Режим доступу до кодексу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 – Назва з екрана.
9. Головна сторінка стартап школа Sikorsky Challenge. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.sikorskychallenge.com/
10. Електронне посилання на “IV конкурс стартапів Sikorsky Challenge 2017”. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://startup.kpi.ua/ – Назва з екрана.
11. Як і чому почалась революція ІТ-освіти у Львові [Електронний ресурс]: Верес. З. Львів освіта стаття. Режим доступу: https://dou.ua/lenta/columns/lviv-it-education/ – Назва з екрана.
12. Головна сторінка компанії Win Interactive [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.win-interactive.com/
13. Головна сторінка компанії Delphi [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://udelphi.com/,
14. Головна сторінка компанії InnovinnProm [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://innovinnprom.com/
15. Головна сторінка компанії Spilna Sprava [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sprava.net/

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 285

Опубліковано

2017-10-15

Як цитувати

[1]
Р. Н. Квєтний, «Проблеми ефективної організації університетської освіти в ІТ галузі», ІТКІ, вип. 39, вип. 2, с. 20–22, Жов 2017.

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>