Хмарна система обміну електронними грошима на основі алгоритму частково гомоморфного шифрування

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Олександрович Титарчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Електронні гроші, Частково гомоморфне шифрування, Хмарний сервіс

Анотація

В роботі проведено аналіз криптографічної стійкості частково гомоморфного відносно операції додавання алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих. Показано складність вирішення задачі дискретного логарифмування на еліптичній кривій при використанні ρ-методу Поларда.Наведено математичну модель, що визначає криптографічну стійкість базового асиметричного алгоритму шифрування на еліптичних кривих. Визначено математичну модель, що демонструє спрощення задачі дискретного логарифмування на еліптичній кривій при збільшенні кількості елементів гомоморфного додавання, відносно базового алгоритму асиметричного шифрування. Визначено криптографічну стійкість алгоритму частково гомоморфного шифрування на основі еліптичних кривих.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри АІВТ

Євгеній Олександрович Титарчук, Вінницький національний технічний університет

аспірант 

Посилання

1. Chaum D. Blind signatures for untraceable payments / D. Chaum. — Santa Barbara : University of California, 1983.
2. Титарчук Є. О. Захистданих в хмарнихтехнологіяхкомп’ютернихобчислень / Є. О. Титарчук // Pridneprovsky research journal. — 2014. — Vol. 5, No. 152. — P. 77–82.
3. Квєтний Р. Н. Використаннячастково гомоморфного алгоритмушифруваннянаеліптичнихкривих у хмарнійсистеміелектронногоголосування / Р. Н. Квєтний, Є. О. Титарчук // Оптико-електроннiiнформацiйно-енергетичнiтехнологiї. — 2016. — Vol. 32, No. 2. — P. 14–22.
4. Tebaa M. Homomorphic encryption applied to the cloud computing security / M. Tebaa, S. El Hajji, a El Ghazi[et al.] // Proceedings of the World Congress on Engineering. — 2012. — Vol. 1. — P. 4–6.
5. Naehrig M. Can homomorphic encryption be practical? / M. Naehrig // ACM Computer and Communications Security. — 2011. — P. 113–124.
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний і Є. Титарчук, Хмарна система обміну електронними грошима на основі алгоритму частково гомоморфного шифрування, ІТКІ, vol 40, № 3, с. 37-41, Груд 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)