Архітектура програмної системи для моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних

Автор(и)

  • Микола Петрович Дивак
  • Ірина Степанівна Олійник Тернопільський національний економічний університет.

Ключові слова:

математична модель, аналіз інтервальних даних, інтервальна система лінійних алгебричних рівнянь, діаг-рама прецедентів, архітектура програмної системи.

Анотація

У праці розглянута задача моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних та запропонованоархіте-ктуру програмної системи для розв’язування цієї задачі. Для обґрунтовання архітектури обрано найефективніший за критеріями точності прогнозування, обчислювальних витрат, забезпечення аналітичності функціональних меж коридору моделей та обчислю-вальної складності метод оцінювання параметрів математичної моделі статичної системи. Особливістю створеної архітектури є наявність модуля формування оптимального «насиченого блоку» та модуля конструювання структури моделі.Для візуалізації ре-зультатів в архітектуру інтегровано модулі, скомпільовані з використанням середовища Matlab. Наведено приклад застосування для моделювання характеристик малої гідроелектростанції.

Біографії авторів

Микола Петрович Дивак

доктор технічних наук, професор декан факультету комп’ютерних інформа-ційних технологій

Ірина Степанівна Олійник, Тернопільський національний економічний університет.

аспірант, викладач кафедри комп’ютерних наук факультету комп’ютерних інформаційних технологій

Посилання

1. 3. GötzAlefeld and JürgenHerzberger.Introduction to interval computations, Computer Science and Ap-plied Mathematics // Academic Press, Inc. [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers], New York, 1983.
2. Shary S.P. Algebraic Approach to the Interval Linear Static Identification, Tolerance, and Control Prob-lems, or One More Application of Kaucher Arithmetic. // Reliable Computing 2(1) (1996), p. 3–33.
3. Дивак М.П. Задачі математичного моделювання статичних систем з інтервальними даними: монографія // Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 216 с.
4. Куржанский А.Б. Задача идентификации – теория гарантированных оценок // Автоматика и теле-механика. – 1991. – № 4. – с. 3 –26.
5. Кушнір О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в еко-номіці. ― 2011. ― № 83. ― С. 92-106.
6. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного облад-нання лінії по виробництву гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних проце-сах. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (52). – С. 186-193.
7. Дивак М.П. Використання насиченого експерименту для оцінювання параметрів інтервальної моделі при аналізі інтервальних даних // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1999. – № 2. – с.33–36.
8. Дивак М.П. Метод локалізації гарантованих оцінок в задачах параметричної ідентифікації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. №4. - с.12-17.
9. Дивак М.П. Реалізація методу локалізації параметрів інтервальних моделей з виділенням насиче-ного блоку експерименту на паралельних обчислювальних графах /М.П. Дивак, П.Г. Стахів // Электро-ника и связь. – 2001. №12. – с. 120-124.
10. Кунцевич В.Получение гарантированных оценок в задачах параметрической идентификации/ Кунцевич В., Лычак М. // Автоматика. – 1982. – № 4. – с. 49-59.
11. Dyvak M. New method tolerance estimation of the parameters set of interval model based on saturated block of ISLAE/ Dyvak M., Manzhula V., Kozak O. // Proceeding of the IX–th International Conference CADSM’2007. – Lviv–Polyana, 2007. – p. 376-379.
12. Dyvak M. Tolerance estimation of parameters set of models created on experimental data/ Dyvak M., Pukas A. and Kozak O. //Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science» 2008 Proceedings of International Conference on, Lviv-Slavsko, 2008, p. 24-26.
13. Дивак М.П. Метод формування допускової еліпсоїдної оцінки параметрів інтервальних моделей на основі виділення із інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь основних активних обмежень/ Дивак М.П., Козак О.Л.// Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – Т. 11, №2. – с. 25-36.
14. Дивак, М. П. Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням «насиченого блоку» / М. П. Дивак, А. В. Пукас, І. С. Олійник // Інформаційні тех-нології та комп'ютерна інженерія. – 2014. – № 2. – С. 59-71.
15. Дивак М.П. Метод формування оптимального «насиченого блоку» у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь / М.П. Дивак, І.С. Олійник // Збірник наукових праць «Індуктивне моделювання складних систем». Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН та МОН України. Київ, 2016. – Вип. 8, с. 79-99.
16. Fielding Roy. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. — University of California, Irvine, 2000.
17. Дивак, М. П. Інтервальна модель для прогнозування потужності малої гідроелектростанції «То-польки» / М. П. Дивак, В. І. Манжула, Ю. П. Франко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 11 (303). – С. 21-29.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 245

Як цитувати

[1]
М. П. Дивак і І. С. Олійник, «Архітектура програмної системи для моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних», ІТКІ, вип. 39, вип. 2, с. 70–81, Жов 2017.

Номер

Розділ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають