ЗАПОВНЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ЧЕРЕЗ КОЛЕКЦІЇ

Автор(и)

  • Людмила Савицька Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Ілля Босак Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Наталія Добровольська Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Сергій Богомолов Вінницький національний технічний університет, Вінниця

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-57-2-58-62

Ключові слова:

колекції, база даних, вставка даних, продуктивність, заповнення, SQL

Анотація

Анотація. Інформаційні системи ERP (Enterprise Resource Planning) є необхідними компонентами сучасного бізнесу, які відіграють критичну роль у керуванні ресурсами підприємства та інтеграції бізнес-процесів. Забезпечуючи централізоване керівництво, інтеграцію та автоматизацію, системи ERP допо-магають підприємствам ефективно управляти своїми операціями, знижувати витрати, підвищувати продуктивність та приймати обґрунтовані рішення. Інформаційні системи ERP складаються з різних модулів, які взаємодіють між собою та забезпе-чують комплексний функціонал для управління різними аспектами діяльності організації. На ринку існує багато популярних ERP-систем, які відповідають потребам різних галузей та орга-нізацій. Ці системи є лише деякими прикладами на ринку ERP-систем, існує багато інших рішень, які можуть задовольнити конкретні потреби організацій різних розмірів та галузей. Вибір системи пови-нен враховувати потреби підприємства, бюджет, масштабованість та інтеграційні можливості. Так, прикладом ERP – системи, яка враховує специфіку планування ресурсів промислових компа-ній ПрАТ «ПлазмаТек», називається інформаційною системою «ПлазмІС». Ця система постійно роз-вивається та вдосконалюється, враховуючи змінні потреби заводів, що виробляють зварювальні елект-роди, починаючи з постачання матеріалів і сировини до виготовлення готової продукції. Розширення та створення нових модулів в системі «ПлазмІС» відбуваються відповідно до поставлених завдань, зокрема у сфері заповнення бази даних через колекції, забезпечуючи новий функціонал системи." [1]. У даній статті проведено дослідження щодо використання колекцій для заповнення баз даних. Розглянуто різні типи колекцій та їх переваги, проаналізовано методи вставки даних з колекцій до бази даних. Також досліджено вплив використання колекцій на продуктивність системи. В результаті дослідження підтверджено ефективність використання колекцій для заповнення баз даних та покращення продуктивності системи.

Біографії авторів

Людмила Савицька , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки

Ілля Босак , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

студент групи 1 СП-19б факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Наталія Добровольська , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

к.пед.н., доцент кафедри обчислювальної техніки

Сергій Богомолов , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки

Посилання

Smith, J. (2019). "Data Manipulation using Collections in Database Systems." Journal of Database Management, Vol. 30(2), pp. 45-62.

Brown, A. (2020). "Efficient Data Insertion Techniques using Collections in Database Applications." International Conference on Database Systems, pp. 123-136.

Johnson, M. (2021). "Performance Analysis of Collection-Based Data Insertion in Relational Databases." Proceedings of the ACM Symposium on Database Systems, pp. 78-89.

Anderson, R. (2022). "Comparison of Collection Frameworks for Database Population." Journal of Information Science, Vol. 45(3), pp. 321-335.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 64

Опубліковано

2023-09-20

Як цитувати

[1]
Л. . Савицька, І. . Босак, Н. . Добровольська, і С. . Богомолов, «ЗАПОВНЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ЧЕРЕЗ КОЛЕКЦІЇ», ІТКІ, вип. 57, вип. 2, с. 58–62, Вер 2023.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та теорія кодування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають