МЕТОД НУЛЬОВОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ СЛІПОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЇ РОЗСІЮВАННЯ ТОЧКИ ЗОБРАЖЕННЯ

  • Роман Наумович Квєтний Vinnitsa National Technical University
  • Ольга Юріївна Софина Vinnitsa National Technical University
  • Юрій Анатолійович Буняк IPP "InnoVinn" Vinnitsa

Анотація

У роботі показано, що лівосторонній вектор нульового простору матричного оператора авторегресії (АР) є лексикогра- фічним представленням функції розсіювання точки зображення (point spread function – PSF) за умови, що параметри АР є загальни- ми для оригінального та розмитого зображень. Знайдена PSF використана в якості початкової функції в ітераційній схемі деконво- люції Люсі-Річардсона (ЛР). Запропоновано варіант схеми ЛР з підсиленою варіацією, що характеризується швидкою збіжністю. В результаті ітерацій PSF не була змінена, що вказує на її оптимальність завдяки аналітичним властивостям. Усунення розмитості зображень, що були спотворені розфокусуванням, вібрацією або рухом камери, показує простоту та ефективність запропонованого методу.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Vinnitsa National Technical University
Professor, Head of the Department of automation and information-measuring devices
Ольга Юріївна Софина, Vinnitsa National Technical University
c.t.s., Senior Lecturer of the Department of automation and information-measuring devices
Юрій Анатолійович Буняк, IPP "InnoVinn" Vinnitsa
Candidate of Technical Sciences, chief
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний, О. Софина, і Ю. Буняк, МЕТОД НУЛЬОВОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ СЛІПОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЇ РОЗСІЮВАННЯ ТОЧКИ ЗОБРАЖЕННЯ, ІТКІ, vol 2, № 24, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи